دوپشــــــــــــکی عـــەربــەت و  حـــــــیزبــــی کوردی

دوپشــــــــــــکی عـــەربــەت و حـــــــیزبــــی کوردی

890 خوێندراوەتەوە

عــــــــــەدنان قــــــــــادر

دووپشــــك یــــەکێکــــە لەو گیــــــــــانەوەرە جـــومگەدارە ژەهراوییانە کەزیاتر لە دوو هــــەزار جــــۆری لــــە جیهانـــــــدا بــــــڵاوە، لەو ڕێژەیە تەنها بیست جـــــۆریان ژەهــــراویی و کـــــوشـــندەیە.

،،

دوپشــــکی عــــــەربەت یەکێکـــــە لــــەو جــــۆرە دوپشــــــکە کـــــوشــــندانە کــــە لــــە کـــاتـــــــــی پــــێوەداندا ئـــەگـــــەر نـــــەتکــــوژێـــت، خـــــــــوا پــــەنـــامـــــان بــــــدات ژیــــــــنگــــەت پـــــــــــێ پیسدەکات.

دوپـشـــــك جــــۆرە ســــیفــــەتــــێکــــی تایبــــەت بــــەخــــۆیــــان هـــــەیــــە لــــە کـــاتــی گـــەشـــە کـــــردن و زۆر بــــوونــــــدا، گــــــــــەراکـــــان نــــاوســــــکی دایـــکـــیان دەخــــــۆن و لـــــەســـەری دەلەوەڕێــــن تا دایكـــــــەکە دەمــــرێت، دوایــــــــــی گــــەراکــــــان نــــاکــــۆك و دژ بــــــە یــــەکــــــــتر هـــەریەکـــــەو لـــە حـــــەشــــارگــــەیــــەکـــدا خــــۆی مـــــەڵاس دەدات، ســــــێرە دەگرێــــت لـــە نێچـــــیرەکــــەی تا پــێوەی دەدات و ڕاوی دەکـات. ئـــــەم دوپـــشــــکانــــە تــــرسناك و دڕندەن و لــــە ڕوی ئــــایـــنــــیــیــەوە کـــــوشتنــــیان ڕێگــــــــــــە پێدراوە ئــــەگـــــەر لــــەکاتــــی نوێژیـــشدابێت.

ئەم پێشــــــەکــییـەی ســـــەرەوە زیـــاتر تێگـــەیشــــتنێکــــی بایلـــۆژییە، بـــــەمــەبەستی تــــێگـــەیشتــــنــــی ڕامــــــــــیاری لــــە پارتــــــی کـــــوردی، کــــــە هەمان سیــــفــــەتــــــی دووپـــشـــکـــــــــیان هــــەیە، لـــــە هـــــەرکــــاتێــــك گـــــرفت و گـــــــەرمییـــان بگاتــــــــــێ چـــــزوی خــــیـــانـــــەت بــــەســـەری خـــویــــانــــەوە دەدەن و نــــاوسکــــی یــــەکــــتر دەخــــۆن و بچــــــوك و پرژو بـــڵاو دەبنــــەوە.

پــــارتی کـــوردی پارتێکـــــی بـــکـــوژ( قتال)ی یە لەسەر بـــنەمای خوێنڕشــــتن دروســــتبـــووە، هەر بــۆیــــە تــا جەنـــگ و تـــاڵانــــی هەبــــێت دەســــتەو ئــــۆڕگانــــەکانیان تـــۆکمــــەو بەهێزن، کەی جــــەنگ ئـــارام بوویەوەو تــــاڵانـــی کـــەوتە کـــــزی، لە نێو دەســــتەو ئــــۆرگـــانەکانـــی حـــــیزبد، دووهەزار دەنـــووک پــــەیدا دەبێــــت و بەردەبنـــــە گیانی یـــەك، تـــۆمــــــەتــــی جــــۆراو جـــۆر بە بـــەرۆکی یـــەکدا هەڵـــدەواســــن.

ئەمانە بوونەوەری ئاوەدانـــــی نیــــن، لەجــــەنـــگ و تـــاڵانـــیدا دروســـــت بوون، جــــەنگ ناوی ناون و تاڵانــــی ناوکــــی بڕیوون، ئــــەمانە لـــە پێــنــاو مانەوەو تــــۆکمــــەکـــردنـــی ئـــۆرگــــانەکانیان، هــــەمــــیشــــە دوژمنـــێکـــی ســـــاوێر(وهــــم)ی لە هـــــزری حــــــیزب دایە تا ئەنــــدامەکانــــی پێ کــــۆبکــــاتەوە. ئــــەو دەمانەی باڵـــی جــــەلالــــی تاپـــۆ شـــکێنی باڵــــی بنـــەماڵـــەی مــــەلایی کــــرد تــــاپۆ ســـازێکـــــی ســــەرســـەختی ناو یـــەکێتــــی دروســــتدەبێ، لـــــــەو دەمــــانــــەی گــــۆڕان تاپـــۆ شکێـــنــــی بنـــەماڵەی ناو یــــەکــێتی دەکرد، گــــۆران تـــاپۆ ســـازێکـــی ســـەر ســـەخــــتی لێـــدەردەچـــــــــــێت. حیزبە ئیسلامییەکانیش تاپـــــۆ سازن، تاپۆی خۆپیرۆزکردن و دەسەڵات و بەرژەوەندی تاک رەهەندی.

،،

هەتا دوا حــــیزبیــــی ئــــەم نیشــــتمانە بــــەم شــــــێوازە کار دەکـــــەن، ئەمانە لە هەنــــاوی یەکەوە هاتــــوونـــەتە دەر، فـــۆڕمــــیان دەگــــۆڕێت بەڵام ناوەرۆکیان چــــوون یەکــــــە.

تــــۆ سەرنـــــج بدە لـــــــە ئــــــەمــــەریــــکا کە پــــەنجـــاو دوو هـــەرێــــمــــە دوو حــــیزب دەی بات بەڕێوە، بــــڕیار لــــەســــەر هــــەمــــوو جـــــیهان دەدەن، کەچــــی لـــــەم نــــیشتمــــانەی لــــەمـــەڕ ئێمــــە، یـــــەك هــــەرێمــــە پەنجــــاو دوو حــــیزب کاری تیا دەکات، هەر گۆشــــەیەکی بگــــری وڵاتێک دەیبات بەڕێــــوە، بــــەم پێــــگەوە زمـــــانـــی حـــیزب ژەهــــراوییەو لەســــەر چــــزون، بۆ سڕینەوەی گیانی یەکتر بە بیانوون، ئەمــــــانــــە زەرورەتــــی یەکــــتر کـــــوشــــــــتن دروستی کردون نــــــەك مـــەعریـــــفــــەو ئاودانی.

بـــــۆیـــــــە بــــــوونــــــــیان چـــــــەنــــــــــــــدە زیــــادکــــــا، دەرد و ژانـــــــــــە، نیشــــــتیمانیـــش بـــــەمـــانــــەوە وەکـــــــــــو دۆڵــــــــــی دوو پشـــــــکانـــە.