ماسیییەکانی ئیجە وەک من و تۆ بە کوردی قسە ئەکەن، ماسییەکانی ئیجە لە عەلی مەردان خاستر مەقام ئەچڕن

ماسیییەکانی ئیجە وەک من و تۆ بە کوردی قسە ئەکەن، ماسییەکانی ئیجە لە عەلی مەردان خاستر مەقام ئەچڕن ماسییەکانی" ئیجە" لە لانکێکی تەڕدا.... کۆرپەکانمان بە دەسرازەی شەپۆل شەتەک ئەدەن، ماسیییەکانی" ئیجە" لە دایکمان جوانتر برنجی کوردی لێئەنێن، ماسییەکانی" ئیجە" لە باوکمان باشتر پشتێن و جەمەدانیی ئەبەستن، ماسییەکانی "ئیجە" لە خوشکەکانمان قەشەنگتر قژ دادێنن، ماسییەکانی "ئیجە" لە براکانمان قۆشمەتر نوکتە ئەگێڕنەوە، ماسییەکانی" ئیجە" هەر زوو شارەزای هەموو دیالێکتە چاو تەڕەکانمان بوون ماسییەکانی" ئیجە" نمەکی ڕۆحیان کردووین و لێمان نابنەوە، ماسییەکانی" ئیجە" !!!! * شەپۆلەکانی "ئیجە"، لە ئێمە جوانتر ڕەشبەڵەک گەرم ئەکەن، شەپۆلەکانی "ئیجە" ، بە تەسبیح و شەڕواڵێکەوە بێکاریی بەڕێئەکەن، شەپۆلەکانی "ئیجە"، ئۆتۆمبێل بەخێرایی دەئاژوون، شەپۆلەکانی "ئیجە"، بۆ ئەوەی دیق نەکەن تا نیوەشەو ئەخۆنەوە، شەپۆلەکانی" ئیجە"، بەشی قاوەگرەوەیەک پارەیان لاداوە .... پێیان بڵێ کوڕ و برا و مێردەکانیان کەی دێنەوە ، شەپۆلەکانی "ئیجە"، تازە فێربوون بێترس بچنە کافتریا، شەپۆلەکانی"ئیجە"، بۆنی مێخەکبەندەکانیان، پشتی عەتری شکاندووە، شەپۆلەکانی "ئیجە"،ئەوەندە تێکەڵاومان بوون، بەکوردی ئەڵێن بەخێربێن شەپۆلەکانی "ئیجە"، ئاخ، شەپۆلە حەرامزادەکانی "ئیجە"،..... هیچ دۆستایەتیی نافامن ،..... لەچاوترووکاندنێکا، سەد خیانەتمان لێئەکەن !!!! شیعری: بەرزان هەستیار خوێندنەوی: عوسمان محەمەد
2024-06-18